Firma

NKB „ZENIT”

Nadwiślańska Kancelaria Brokerska „ZENIT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (NKB „ZENIT” Sp. z o. o. ) rozpoczęła działalność w październiku 2012r. Tworzą ją pracownicy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w branży ubezpieczeniowej. Znajomość rynku, procedur i tematyki ubezpieczeniowej pozwalają świadczyć usługi przez NKB „ZENIT” na najwyższym poziomie i gwarantować Klientom pełną obsługę ubezpieczeniowa zapewniającą bezpieczeństwo.

Naszym  klientom zapewniamy:

  1. identyfikację ryzyk i zagrożeń wynikających z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia,
  2. wszechstronną analizę zawartych umów ubezpieczenia,
  3. budowę optymalnych programów w obszarze zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz jej kosztu (w tym programów ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej, programów ubezpieczeń skierowanych do załóg przedsiębiorstw i instytucji oraz ich kadry zarządzającej, w ramach których organizujemy grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub wykorzystanie świadczeń opieki medycznej)
  4. poszukiwanie na rynku nowatorskich produktów ubezpieczeniowych oraz tworzenie programów autorskich dedykowanych poszczególnym podmiotom bądź branżom,
  5. analizę ofert ubezpieczenia wraz z rekomendacją   oferty najkorzystniejszej dla klienta,
  6. wdrożenie programu ubezpieczeniowego poprzez doprowadzenie do zawarcia właściwych umów ubezpieczenia,
  7. stały monitoring przebiegu umów ubezpieczenia,
  8. uczestnictwo w procesie likwidacji szkód, m. in. poprzez negocjowanie wysokości i terminu wypłaty odszkodowania,
  9. zapewnienie naszym klientom innych usług w zakresie planowania i organizacji ochrony ubezpieczeniowej, w tym prowadzenie szkoleń i seminariów dla naszych partnerów.


Kim jest Broker ubezpieczeniowy:

Broker ubezpieczeniowy –osoba fizyczna lub prawna, która prowadzi działalność polegającą na działaniu na rzecz i w imieniu Klienta, od którego otrzymała pełnomocnictwo. Broker ubezpieczeniowy reprezentuje interesy ubezpieczeniowe Klienta przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi:  identyfikuje ryzyko, doradza w zakresie ubezpieczeń, uczestniczy w zarządzaniu i wykonaniu umów ubezpieczenia, uczestniczy przy likwidacji szkód, itp. Prowadzi działalność po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i po wpisaniu na listę Brokerów ubezpieczeniowych, wykonujących działalność brokerską, tj. czynności wskazane w art. 20 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) z tytułu wykonywania działalności brokerskiej.