Fleet profit

Zarządzanie i ocena ryzyka ubezpieczeniowego flot pojazdów – fleet profit

Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w programie – fleet profit.

Zapewniamy unikatowy bezpłatny dla naszych Klientów system zarządzania ryzykiem – fleet profit, którego celem jest:

  • podniesienie świadomości firm o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa flot i bezpieczeństwa w ruchu drogowym
  • weryfikacja i podniesienie wiedzy i umiejętności praktycznych kierowców
  • redukcja kosztów eksploatacji floty pojazdów
  • pomoc w organizacji zarządzania flotami przedsiębiorstw
  • wzrost efektywności funkcjonowanie floty samochodowej przedsiębiorstwa
  • zmniejszenie współczynnika szkodowości aut firmowych

W tym celu organizujemy szkolenia, współpracujemy z wykfalifikowanymi instruktorami jazdy, przygotowujemy indywidualny program dostosowany do potrzeb każdego klienta.

Fleet Profit – koszty pod pełną kontrolą
Fleet Profit to program doradczy dedykowany dla klientów naszego biura z zakresu prowadzenia flot pojazdów. Dzięki nam Twoje koszty związane z posiadaniem floty pojazdów zostaną zminimalizowane.

Założenia:
Program Fleet Profit opiera się na założeniu, iż dzięki zorganizowanej polityce flotowej klient jest w stanie znacznie ograniczyć koszty związane z posiadaniem pojazdów.

Zakres działania:
a) ubezpieczenia
- opracowanie programów ubezpieczeniowych
- negocjacja warunków ubezpieczenia flot pojazdów
- monitoring szkodowy wraz ze szczegółowym raportowaniem
- analiza czasów i kosztów wypłacanych odszkodowań
- negocjowanie z zakładami ubezpieczeń w zakresie kwot wypłat i szkód spornych
b) naprawa i serwis pojazdów
- opracowanie programu minimalizację kosztów napraw i serwisowania pojazdów
- negocjacje warunków serwisowych z zakładami naprawczymi
- opracowanie programów serwisowych
c) zarządzanie pojazdami
- opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur związanych z posiadaniem pojazdów
- tworzenie programów motywujących dla pracowników
- tworzenie systemów kar i nagród
- doradztwo w zakresie zakupu pojazdów
d) Poprawa bezpieczeństwa flotowego
- pełna analiza kosztów związanych ze szkodami komunikacyjnymi
- organizacja oraz prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa flotowego
- pomoc w organizacji szkoleń praktycznych na autodromach
e) współpraca z zakładami ubezpieczeń w kwestii likwidacji szkód w pojazdach
- negocjacja warunków likwidacji szkód (czasy oględzin, przygotowania kosztorysów oraz decyzji)
- samolikwidacja
- indywidualne warunki likwidacji szkód dostosowane do potrzeb klienta