Oferta ogólna dla firm

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę brokerską, której głównymi elementami są:

 • Analiza potencjalnego ryzyka prowadzonej działalności oraz wskazanie grożących niebezpieczeństw i ich możliwych skutków;
 • Budowa, indywidualnie opracowanego programu ubezpieczeniowego uwzględniającego specyfikę prowadzonej działalności;
 • Negocjowanie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi optymalnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej i wysokości składek;
 • Przygotowanie czytelnego zestawienia i porównania ofert ubezpieczenia wraz z rekomendacją;
 • Kompleksowa obsługa wdrożonego programu ubezpieczeniowego, na którą składają się przygotowanie wniosków ubezpieczeniowych, monitoring płatności składek, sygnalizowanie upływu terminu ważności polis, itp.;
 • Aktywne uczestnictwo w całościowym procesie likwidacji szkód;
 • Unikatowy system zarządzania ryzykiem.


W ramach opracowanego programu ubezpieczeniowego prowadzimy obsługę następujących ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenia majątku
 • Ubezpieczenia transportowe
 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenia techniczne
 • Ubezpieczenia finansowe
 • Ubezpieczenia specjalistyczne
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia w ramach indywidualnie opracowanego programu ubezpieczeniowego