Programy ubezpieczeń

Proponujemy obsługę ubezpieczeniową w ramach indywidualnie opracowanego programu ubezpieczeniowego dla:

  • transportu i spedycji
  • stowarzyszeń zawodowych
  • przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych
W ramach indywidualnie opracowanego programu zapewniamy kompleksową obsługę z wykonaniem wszystkich niezbędnych analiz i oceny ryzyka, opracowaniem programu ubezpieczeniowego odpowiedniego do prowadzonej działalności i uczestnictwo w procesie likwidacji szkód.