Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne mają bardzo bogata historię. Pierwsze polisy w dziale tych ubezpieczeń wystawione zostały w Anglii już w 1898r. W Polsce tzw. obowiązek ubezpieczenia istnieje od 1962r.

Proponujemy obsługę szerokiego zakresu produktów ubezpieczeniowych związanych z posiadaniem i użytkowaniem samochodu, niezbędnych do ochrony pojazdów, ich właścicieli oraz kierowców,  pasażerów i pozostałych uczestników ruchu:

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
  • Ubezpieczenie autocasco;
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego;
  • Ubezpieczenie Zielona Karta (OC);
  • Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą;
  • Ubezpieczenie assistance.