Ubezpieczenia majątku

Ubezpieczenia majątkowe stosowane są jako elementarne zabezpieczenie posiadanych wartości majątkowych przed nieprzewidywalnymi wypadkami losowymi, często o charakterze powszechnym, katastroficznym jak i chroniące majątek ubezpieczonego przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi, wywołanymi utratą lub uszkodzeniem minia na skutek przestępczej działalności człowieka. Przedmiotem ubezpieczenia w dziale tych ubezpieczeń może być praktycznie każde mienie, poczynając od budynków i budowli, maszyn, urządzeń, półfabrykatów, materiałów i przedmiotów służących jako materiały pomocnicze, a kończąc na takich elementach majątku jak gotówka, papiery wartościowe i inne walory.

Proponujemy obsługę szerokiego zakresu produktów ubezpieczeniowych związanych z posiadanym mieniem:

  • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
  • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • Ubezpieczenie utraty zysku
  • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia