Ubezpieczenia techniczne

Wzrost postępu naukowo – technicznego i związane z nim stosowanie coraz to nowszych technologii oraz nowych rozwiązań technicznych urządzeń, wpływa na znaczny wzrost ich wartości a ewentualna szkoda ma mieniu firmy mogłaby doprowadzić do ogromnych strat.

Proponujemy obsługę ubezpieczeń technicznych:

  • Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu;
  • Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń;
  • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
  • Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii
  • Ubezpieczeni utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn;