Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe należą do jednego z najstarszych działów ubezpieczeń. Są to ubezpieczenia, które obejmują ryzyka związane z ruchem środków transportu i przewożonych nimi ludzi i ładunków. Przedmiotem ubezpieczenia może być ładunek oraz środek transportu, na całej trasie przewozu, łącznie z czynnościami załadunkowymi i przeładunkowymi oraz przejściowym magazynowaniem na trasie przewozu, niezależnie od rodzaju środka transportowego. Ubezpieczenia ładunku w transporcie można podzielić na ubezpieczenia w obrocie krajowym i na ubezpieczenia w obrocie międzynarodowym. Ubezpieczenia transportowe mogą dotyczyć mienia, które jest przedmiotem transportu jak i osób uczestniczących w transporcie. W pierwszym przypadku są to ubezpieczenia Cargo, w drugim natomiast ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora i przewoźnika.

Proponujemy obsługę szerokiego zakresu produktów ubezpieczeniowych związanych z transportem:

  • Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (Cargo)
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym (Cargo)
  • Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym
  • Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu krajowym
  • Ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym
  • Ubezpieczenie do uzyskania licencji przewoźnika drogowego
  • Ubezpieczenie OC Spedytora