Likwidacja szkód

Kolejnym istotnym aspektem decydującym o profesjonalnej obsłudze ubezpieczeniowej jest likwidacja powstałych szkód. W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego osoba uprawniona ma interes, aby otrzymać odszkodowanie ubezpieczeniowe lub należne świadczenie. W ramach świadczonych usług ubezpieczeniowych dla naszych Klientów proponujemy uczestnictwo NKB „ZENIT” w procesie likwidacji szkody przez Zakład Ubezpieczeń. Zapewniamy szybkie oględziny szkody, dochowanie terminów likwidacji i wypłaty, rzetelność w procesie likwidacji.